Twarze Indii

Zaskakujące, zadziwiające i intrygujące,

Twarze z oczami czarnymi jak węgliki