Armenia

Armenia

Potęga państwa Urartu tylko w niewielkim stopniu dostrzegalna jest na terenie współczesnej Armeni. Pomimo tego, że historia jest tylko wspomnieniem, Ormianie szczycący się wielowiekową kulturą i tradycją niezłomnie trwają, choć warunki i relacje z sąsadami odcisnęły piętno na ich narodzie. Na przestrzeni wieków najeżdżani przez Rosjan, poddani represjom i wypędzeniom przez Turków, a obecjnie walczący z Azerbejdzanem, nie poddają się. Armenia w 301 r, za sprawą Grzegorza Oświecieciela pierwsza przyjęła chrześcijaństwo jako oficjalną religię. O minionych czasach świadczą niezliczone ilości kościołów i klasztorów. Surowe, kamienne budowle otoczone chczkarami są wizytówką Armeni. Symbolem tego niewielkiego kraju jest Ararat, obecnie znajdująca się na terenie Turcji, święta góra Ormian ze spoczywającą na jej zboczach legendarną Arką Noego. Delektując się specjalnościami kuchni ormiańskiej winem z granatów, dolmą, adżabsandałem, czy też ryż z rodzynkami, uformowany na kształt Araratu, tylko tęsknym wzrokiem możemy spoglądać w stronę tej niezwykłej góry.